Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας www.fotini.gr αναβαθμίστηκε λειτουργικά και αισθητικά και υιοθετεί πλέον μια σύγχρονη δομή, που επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση και ανταποκρίνεται πλήρως σε όλους τους τύπους συσκευών (pc, tablets, smartphones) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Σας προσκαλούμε λοιπόν να περιηγηθείτε στον ανανεωμένο ιστότοπό μας για να γνωρίσετε την εκπαιδευτική μας προσέγγιση καθώς και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου και μας οδηγούν στο έργο μας.